Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
388 postów 375 komentarzy

drnowopolskiblog

dr nowopolski - Unikający stereotypów myślowych analityk spraw politycznych i gospodarczych Polski i świata

Światowa mafia Kosher Nostra w akcji

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie można znaleźć w historii żadnego znaczniejszego łajdactwa, którego spiritus movens nie stanowiliby członkowie Kosher Nostra.

 

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.  Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.  Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana(List do Efezjan 5:1-33)
 
Mądrością rozumnego - poznanie swej drogi, zwodzenie siebie - głupotą niemądrych. (Księga Przysłów)
 
 
 
Zło jest integralnym elementem naszej ziemskiej rzeczywistości. W każdym z nas jego duchowy pierwiastek stanowi grzech pierworodny oraz wszystko to, co uczynimy w swym życiu nie tak jak trzeba. Ponieważ jednak nasz świat to także materia, zło musi również posiadać wymiar materialny. Zaliczyć doń należy przede wszystkim materialne efekty naszych grzechów, takie jak przykładowo mordy lub zniszczenia wojenne. W skład materialnego pierwiastka zaliczyć też trzeba wszelkie organizacje i struktury społeczne, których celem jest szerzenie zła. Wymienić tu można przykładowo organizacje terrorystyczne czy tajne związki takie jak masoneria.  
 
Jedną z najstarszych takich struktur stanowi elita pewnego śródziemnomorskiego plemienia, która ponad dwa tysiące lat temu została określona następującymi słowami: „Szatan jest waszym ojcem”. Od tego czasu niezmiennie dostarcza ona dowodów na słuszność zacytowanego stwierdzenia.
 
Aby uniknąć niepotrzebnych dywagacji na temat jej precyzyjnej naukowej definicji, nazwijmy ją umownie  Kosher Nostra,  w ślad za rosyjskim odpowiednikiem sycylijskiej  Cosa NostraNie ma bowiem żadnej wątpliwości, że wspólnym mianownikiem wymienionych organizacji jest ich mafijność.
 
Nie można znaleźć w historii żadnego znaczniejszego łajdactwa, którego spiritus movens nie stanowiliby członkowie Kosher Nostra.  Poza tym mafia ta ma jeszcze jedną specyficzną cechę, wyróżniającą ją w sposób zdecydowany od innych nosicieli zła. 
 
Można bowiem przedstawić całą plejadę „imperiów zła” (np. Związek Sowiecki) lub podobnych im nacji (np. Niemcy, Anglicy), które przodowały w dziele szatana, ale wszystkie one kierowały się racjonalnymi przesłankami. Zło traktowały, jako narzędzie do osiągania założonych celów. W momencie ich osiągnięcia, narzędzie to używane było jedynie w momentach zagrożenia zadowalającego je status quoCzęsto też, nacje takowe zawierały obopólnie korzystne przymierza, a więc w pewnym sensie współtworzyły sobie wspólne „dobro” (np. Pakt Ribbentrop-Mołotow). 
 
Mafia Kosher Nostra (KN) funkcjonuje inaczej. Można jąraczej przyrównać do wirusa HIV. 
 
Zawiera ona taktyczne sojusze z innymi nosicielami zła (np. obecnie z USA i Niemcami), to jednak, jak wspomniany wirus dający co prawda jego nosicielowi śmiertelną broń w postaci możliwości zarażenia adwersarza,  skazuje także jego na nieodwołalną śmierć. Tak więc na podobieństwo HIV, ostatecznym celem mafii KS jest całkowita zagłada ofiary. 
 
Ilustrację specyfiki efektów działania KN stanowi spektakularny upadek Stanów Zjednoczonych, które marnują swój mocno już nadszarpnięty potencjał na bezsensowne, z punktu widzenia ich racji stanu, wojny, takie jak przykładowo  w Afganistanie[i]. Podczas gdy w tym samym czasie KN niszczy resztki amerykańskiej gospodarki.[ii]
 
Mafia KS szczególną nienawiścią pałała zawsze ku Polsce, a to ze względu na jej katolickość. Teraz nienawiść tą „odziedziczyła” karykatura naszego narodowego państwa, jaką jest III RP.
 
Z powodu uwarunkowań historycznych Naród Polski pozbawiony został nie tylko swych elit, ale i inteligencji, umożliwiając tym samym osiągnięcie całkowitej kontroli nad państwem i społeczeństwem przez KN. Społeczeństwo zostało pozbawione suwerenności[iii], podstaw bytu materialnego[iv], oraz własnej wspaniałej kultury[v]
 
W zamian za tą ostatnią, jako „cymes”, oferowana jest mieszkańcom III RP prymitywna i agresywna kultura islamu. Mafia KN chętnie posługuje się w Europie bronią islamu, używając jej jak swoistego „dłuta” w procesie atomizacji społeczeństw.
 
Szczególnie dobre efekty daje ta strategia w przypadku III RP[vi], gdzie członkowie mafii kontrolują niepodzielnie wszystkie dziedziny życia państwa i społeczeństwa. Obsadziwszy wszystkie kluczowe pozycje, bez zbędnego już kamuflażu, jawnie działają na szkodę III RP.
 
Pomimo swego absolutnego triumfu, gorączkowo realizują ostatni etap, jakim jest biologiczna zagłada społeczeństwa. Pozbawione głowy (elit), oraz kręgosłupa (inteligencji), stanowi ono bezwolną otumanioną masę.  Mafia nie chcąc dopuścić do ewentualnego odrodzenia się Narodu, spieszy się z ostateczną likwidacją jego materialnej pozostałości, którą to masa ta właśnie stanowi.
 
Obok stymulowania emigracji poprzez niszczenie resztek realnej gospodarki, katalizowania śmiertelności starszego pokolenia poprzez likwidację struktur socjalnych państwa, prowadzone są intensywne działania ukierunkowane na dalszą atomizację społeczeństwa. Islamizacja jak największej liczby mieszkańców III RP odgrywa w tym procesie rolę katalizatora. 
 
Zderzenie łagodnej słowiańskiej natury z dziką agresywnością muzułmanów, wywołuje jednak nieuniknione problemy, których „załagodzenie” stanowi jeden z głównych celów propagandy polskojęzycznych mediów.
 
Przykładem tego jest miedzy innymi cykliczny program zatytułowany  „Rozmowy w toku”, w którym przewija się nieustannie wątek Multikulti.Jego schemat propagandowy jest prosty i efektywny. W celu stworzenia pozorów „obiektywizmu”, prezentuje się widzom kilka nieudanych związków wielokulturowych, po czym na tym tle ukazuje się mieszkanki III RP, które w takowych osiągnęły nie tylko szczęście seksualne, ale również duchowe, a to dzięki poznaniu i zaakceptowaniu idei islamu. Wychowane na mdłym agnostycznym nihilizmie III RP,  wraz z muzułmańskimi mężami uzyskują nieznany im do tej pory świat duchowy reprezentowany przez islamską kulturę i religię. Ponieważ ich znajomość rodzimej kultury i religii jest równa zero, nie mają one możliwości porównawczej weryfikacji wartości uzyskiwanego „cymesu”. Puentę tego rodzaju programów stanowi nasuwający się widzowi automatyczny wniosek, że związki Multikulti są zbawienne dla osobowości mieszkanek III RP. Należy się jedynie do nich dobrze przygotować.
 
Dla każdego normalnego człowieka oglądanie tego rodzaju programów jest równoznaczne z psychologicznym wymiarem kąpieli w szambie, ale czasem watro to znieść by móc ocenić stopień deprawacji społeczeństwa III RP.   Pokazywane tam patologie stanowią bowiem rodzaj probierza społecznego upadku.
 
Wspomniany powyżej program, zaprezentował[vii] czas jakiś temu osobę, której córka poślubiła Afgańczyka i wyjechała z nim do tego kraju. Niestety niespodziewana nostalgia wywołana rozłąką z III RP zrujnowała to szczęście. Co prawda prowadząca ten program członkini KN nie mogła pojąć, co też może kogoś ciągnąć z Afganistanu do Polski i demaskując swą nienawiść do naszego kraju, nie powstrzymała się od obrzucenia złym spojrzeniem swej interlokutorki zadając jej to pytanie, niemniej jednak ten niewytłumaczalny „pociąg” stał się motorem dalszych wydarzeń.
 
Tęsknota ta osiągnęła taki poziom, że troskliwy małżonek zmuszony był trzymać swą połowicę na narkotykach. Zabieg ten jednak na niewiele się zdał i w końcu para owa wyładowała w III RP. Tu, w celu zapewnienia sobie dostatniego życia, afgański małżonek zmusił swą połowice do uprawiania prostytucji, grożąc jej w przypadku nieposłuszeństwa sprzedażą ich dzieci. Przedstawiona w programie teściowa Afgańczyka, charakteryzowała go, jako agresywnego osobnika pałającego nienawiścią do „niewiernych”, a na dodatek „fanatyka”, która to cecha wyrażała się w jej opinii, jego gotowością do „poświęcenia życia za swój kraj”.   Epilog tego wielokulturowego związku stanowiło morderstwo dokonane przez Afgańczyka na żonie. Podczas gdy on oczekuje w areszcie na rozpoznanie zarzutów o mord i sutenerstwo, zaprezentowana w programie nieszczęsna istota obarczona została opieką nad trójką osieroconych wnuków.
 
Nie ulega wątpliwości, że większość istot zamieszkujących obecnie III RP nie osiągnie nigdy stopnia degrengolady ilustrowanej powyższą historią, ale ukazuje ona w jaskrawym świetle tragiczny fakt przerwania łańcucha narodowej i kulturowej ciągłości naszego społeczeństwa. Jeszcze bowiem pokolenie dziadów niefortunnej „afgańskiej teściowej”, charakteryzowało się „fanatyzmem”, polegającym na gotowości poświęcenia swego życia za ojczyznę. Obecnie jej potomstwo jest jedynie w stanie poświęcić swe życie na ołtarzu związków  Miltikulti.
 
Gdzieś w okresie dwudziestolecia III RP zerwane zostały naturalne więzi pokoleniowe i jedyne co łączy „młodych, wykształconych, z dużych miast” z polskością to znajomość kilkuset słów w tym języku , którego zmuszeni są oni używać przynajmniej do momentu osiągnięcia płynności w jakimś innym, atrakcyjniejszym.
 
Wydaje się, że zbędne są tu jakiekolwiek dodatkowe komentarze uwypuklające skalę triumfu Kosher Nostra nad naszym społeczeństwem.
 

KOMENTARZE

 • *****
  Polecam mój artykuł w tej sprawie, który wpisuje się pana felieton, można mój krótki wpis traktować, jako uzupełnienie pan opracowania. :)

  http://paweltonderski.polacy.eu.org/1177/skad-wziela-sie-zorganizowana-przestepczosc-mafijna-/

  Skąd wzięła się zorganizowana przestępczość mafijna?
  Kilka krótkich stwierdzeń na temat żydowskiej mafii.

  Mało kto zdaje sobie sprawę, że pierwsze związki przestępcze o charakterze mafijnym stworzyli na świecie właśnie Żydzi. Tak było np. w USA. Znany film "Gangi Nowego Jorku" zakłamuje rzeczywistość historyczną, bo zupełnie pomija "okres żydowski" w historii mafii amerykańskiej przechodząc od razu do "okresu irlandzkiego".

  Tak też było i w Rosji po tzw. "Pierestrojce".

  Mnie najbardziej denerwuje w dzisiejszych czasach w Polsce u żydów to, że udają Polaków i, to że pod płaszczykiem wylansowanej przez nich polityki związanej z wojennym holokaustem przeprowadzonym na narodzie żydowskim w Europie przez Niemców stworzyli obraz nieporadnych i biednych żydów idących całymi milionami do gazu na zagładę i na zatracenie za swoimi duchowymi przywódcami Rabinami. Tak jakby przy tym inne narody w Europie do takiej eksterminacji nie były przeznaczone, jednak w ich przypadku na przykład Polacy w odróżnieniu od żydów stanęli do walki o przetrwanie, kosztem utraty swojego życia, utraty całego majątku i narażając przy tym na utratę życia całych swoich rodzin, często przy tym ratując żydów. Dlaczego w awangardzie ruchów komunistycznych brało tak dużo ludzi mających korzenie żydowskie, dlaczego żydzi sprawujący władzę w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii nie zrobili nic, aby pomóc narodowi żydowskiemu mordowanemu przez Niemców w czasie II wojny światowej, chociaż doskonale wiedzieli, co się dzieje z żydami w Niemczech Hitlera oraz w obozach zagłady stworzonych przez Niemców na terenie Polski. Dlaczego nie wspomina się o tym, że żydzi finansowali NSDAP na początku jej działalności? Dlaczego na koncerny farmaceutyczne oraz fabryki chemiczne znajdujące się w rękach bogatych rodzin żydowskich mieszkających w Stanach Zjednoczonych oraz w Anglii nie spadła jedna aliancka bomba w czasie II wojny światowej, dlaczego nie zbombardowano żadnego krematorium w obozach zagłady?!

  Dlaczego tak dużo ludzi ze świecznika w Polsce ukrywa swoje żydowskie pochodzenie oraz przywiązanie do swoich żydowskich wartości i tradycji, do których w pierwszej kolejności należą, nieuczciwa konkurencja, lichwa i oddanie swojemu pochodzeniu i Państwu - Izrael oraz koterii, które powstały w Stanach Zjednoczonych, na przestrzeni ostatnich 100 lat, w których większość żydów na dzień dzisiejszy zamieszkuje?

  Dlaczego żydzi nie są wierni i oddani całkowicie Polsce, która ich wykarmiła, wykształciła i dała schronienie?!

  Dzisiaj za wypowiedzenie słowa żyd w złym kontekście grozi więzienie oraz zarzut o szerzenie nienawiści rasowej i przypisanie takiej osobie zarzutu o antysemickość. Oszustwo oświęcimskie, to kolejna sprawa, za którą są odpowiedzialni żydzi, kolejne oszustwo stworzone przez żydów, to temat zorganizowanych organizacji przestępczych, których twórcami byli żydzi, a nie tak jak nam to się przedstawia Sycylijczycy, Irlandczycy, czy Polacy... Albo kwestionowanie ilości żydów zamordowanych przez Niemców w holokauście, dlaczego za to grozi w wielu krajach kara więzienia?

  Podobnie było i u Nas z zorganizowaną przestępczością na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. zapoczątkowali Żydzi. Tak było np. w Warszawie czy Łodzi - "Bracia Mocni" czy łódzka "Chewra", to pierwsze polskie organizacje przestępcze o charakterze mafijnym.
 • @Paweł Tonderski 14:22:15
  No jak tu się o dziwo zgadzamy co do roli żydów. Dodam tylko, że handlarzami niewolników, tak w Cesarstwie 5zymskim jak ich przywozem z Afryki do USA, obu Ameryk, Australii, trudnili się żydzi, oraz oni byli właścicielami statków.
 • @dr nowopolski
  Nie będę komentował bloga autora. Ale dodam od siebie; nazizm jest chorobą duszy i rozumu, radzę wam panowie-strzeżonego Pan Bóg strzeże i wy pilnujcie swojego rozumu a ten będzie strzegł waszej duszy.
 • Dużo w tym prawdy, ale...
  "Mafia KS szczególną nienawiścią pałała zawsze ku Polsce, a to ze względu na jej katolickość" - to wielka pomyłka. Religia zwana chrześcijaństwem we wszystkich swoich odmianach jest oparta na mitologii żydowskiej.
  "Nasze przypowieści i legendy są świętymi naukami, które przekazujecie waszym dzieciom przez pieśni i lekcje religii. Wasze psałterze i modlitewniki są wypełnione naszymi poematami. Historia naszego narodu stała się nieodłączną częścią programów edukacyjnych szkół, w których kształcicie waszych księży. Nasi królowie, politycy, prorocy i wojownicy są waszymi bohaterami. Nasz stary, mały kraj jest waszą Ziemią Świętą. Nasza narodowa literatura jest waszą Biblią Świętą. Myśli i nauki naszych ludzi zakorzeniły się w wasze tradycje i obyczaje tak głęboko, że nikt z was nie może uchodzić dzisiaj za człowieka wykształconego , jeśli nie jest obeznany z naszym narodowym dziedzictwem. Żydowscy rzemieślnicy i rybacy są waszymi nauczycielami i świętymi. Na ich cześć wznieśliście liczne kościoły i stworzyliście niezliczoną ilość obrazów i figur. Żydowski, buntowniczy prorok jest centralną postacią waszej religii. Oczyściliśmy wasz świat z bałwanów, zburzyliśmy wasze narodowe dziedzictwo, aby dać wam w zamian naszego boga i nasze tradycje. Nie znajdziecie w historii świata przykładu podboju i zwycięstwa, które choć w części byłoby porównywalne z tym, jakie my, Żydzi, odnieśliśmy nad wami".

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031