Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
543 posty 539 komentarzy

drnowopolskiblog

dr nowopolski - Unikający stereotypów myślowych analityk spraw politycznych i gospodarczych Polski i świata

Genetyczna modyfikacja ludzi za pomocą pseudo szczepionek

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Producenci szczepionek umożliwili teraz trwałą zmianę ludzkiego genomu – i zmianę relacji ludzkości z naturą na zawsze – za pomocą eksperymentalnego zastrzyku farmaceutycznego, który jest fałszywie nazywany „szczepionką”.

Ten rok wyznacza przełomowy punkt w historii ludzkości. Po raz pierwszy od początku cywilizacji ludzkiej nasz gatunek jest modyfikowany genetycznie. Producenci szczepionek umożliwili teraz trwałą zmianę ludzkiego genomu – i zmianę relacji ludzkości z naturą na zawsze – za pomocą eksperymentalnego zastrzyku farmaceutycznego, który jest fałszywie nazywany „szczepionką”.
 
 
 
Mikrobiom  
 
Mikrobiom (pochodzący od greckich słów micro , co oznacza „mały” i biotikos , co oznacza „odnoszący się do życia”) to ogromny ekosystem składający się z bilionów mikroorganizmów. To niemal niewiarygodne ale około 40000 różnych rodzajów i gatunków bakterii oraz 300000 różnych gatunków pasożytów; jak również około 65000 gatunków pierwotniaków i od 3,5 do 5 milionów gatunków grzybów zamieszkuje otaczające nas środowisko i żyje w lub na ludzkim ciele. 

Ten złożony świat mikroorganizmów nieustannie wydziela morze wirusów, które służą jako sieć komunikacyjna dla bakterii, pasożytów, pierwotniaków i grzybów. Wirusy te zawsze były tutaj, aby nam pomagać, a nie przeszkadzać. 
 
Fascynującym aspektem mikrobiomu jest jego symbiotyczna sieć komunikacyjna, która umożliwia przekazywanie informacji białkowych z jednego mikroorganizmu do drugiego. 
Choć trudno to pojąć, w ludzkim ciele żyje co najmniej 1,4 biliarda bakterii i 10 biliardów grzybów. Obrębie ludzkiej okrężnicy znajduje się 3,8 x 10 13 komórek bakteryjnych. Każdy organ w ciele, w tym mózg, ma swój własny mikrobiom. Celem bakterii i grzybów w naszym ciele jest odżywianie i pielęgnowanie naszych komórek, utrzymywanie nas w zdrowiu i równowadze z większym otaczającym nas mikrobiomem.    
 
Virome
 
Wirome to ogromny świat, w którym istnieją posłańcy Matki Natury. Składa się z bilionów bilionów wirusów wytwarzanych przez wspomniane wyżej bakterie mikrobiomu, pasożyty, pierwotniaki i grzyby.
Przeciętny organizm dorosłego człowieka zawiera 1 x 10 15  wirusów. Natomiast w powietrzu otaczającym ziemię znajduje się 1 x 10 31 wirusów; w glebie ziemskiej jest 2,5 x 10 31 wirusów; a w ziemskich oceanach jest 1,2 x 10 30 wirusów. Aby zapewnić pewną perspektywę na te inspirujące liczby, 1 x 10 31 jest 10 milionów razy większa niż liczba znanych gwiazd w całym wszechświecie.     
Mówiąc najprościej, wirus to informacja genomowa, albo DNA, albo RNA, owinięta w białkową otoczkę. Małe nici białka wystające na zewnątrz z zewnętrznej powierzchni otoczki białkowej wirusa nazywane są białkami kolczastymi. Wirusy nie są żywymi organizmami. Nie produkują własnego paliwa. Nie mają metabolizmu do produkcji energii. I nie mogą się rozmnażać.   
Wirusy podróżują po całym świecie, powyżej atmosferycznej warstwy granicznej , od milionów lat, na długo przed wynalezieniem maszyn do podróży lotniczych. Ich kody genetyczne od eonów pokrywają ziemię, tworząc bioróżnorodność i umożliwiając adaptację w całym ekosystemie. Przez adaptację rozumiem, że wirusy zawsze starają się dostosować swoje kody genetyczne w celu stworzenia odpornego zdrowia we wszystkich formach życia planety. Śmieszne jest sugerowanie, że aby podróżować z jednego regionu globu do drugiego, wirus musi wskoczyć do samolotu, jak chciałby nam w to wmówić Wydział Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym RAND .     
Co więcej, wirusy – w tym koronawirusy – nie pojawiają się falami, a następnie znikają bez śladu, by cudownie pojawić się później w tym samym lub innym miejscu. Zamiast tego wirusy nigdy nie odchodzą, nigdy nie wygasają. Zamieszkują każdy element otaczającego nas środowiska. Krótko mówiąc, są wszechobecne i wszechobecne.
Nasza relacja z konkretnymi wirusami może się zmienić w wyniku naszych szkodliwych działań wobec przyrody. Ilekroć ludzie zatruwają i zanieczyszczają powietrze, glebę i wodę, tworzą brak równowagi między ludzkością a wirusem – brak równowagi, który może spowodować brak równowagi z konkretnym wirusem.
Niestety, reżim medycyny alopatycznej, który plutokraci John D. Rockefeller i Andrew Carnegie narzucili większości świata poprzez swój Raport Flexnera z 1910 r., wciąż ma zwolenników w śród dużej części społeczności naukowej, która wierzy, że bakterie, grzyby i wirusy są naszym wrogiem.
Podstawą schematu medycyny alopatycznej Rockefellera jest błędna „teoria zarazków” Louisa Pasteura , która twierdzi, że zewnętrzne mikroorganizmy, takie jak bakterie i wirusy, atakują, atakują i infekują organizm, powodując w ten sposób choroby.
Większość świata zachodniego przypisuje Pasteurowi (1822-1895) fundamentalną rolę w ustanowieniu tego, co nazywamy „nowoczesną medycyną” – paradygmatu, w którym pochodzenie każdej choroby wywodzi się z jednego zarazka.
Bez teorii Pasteura większość nowoczesnych leków nigdy nie byłaby produkowana, promowana ani przepisywana – fakt ten wyjaśnia, dlaczego dzisiejszy establishment medyczny i współzależny z nim przemysł farmaceutyczny odmawiają uznania ich wad lub przyznania się do ich nieskuteczności
 
Natomiast „teoria terenu”, zapoczątkowana przez Claude’a Bernarda (1813–1878), a następnie zbudowana przez Antoine’a Béchampa (1816–1908), twierdzi, że teren – to znaczy wewnętrzne środowisko ciała – a nie drobnoustroje zewnętrzne determinują nasze zdrowie lub jego brak. 
 
 
 
To, co Béchamp nazwał „terenem”, jest bardzo bliskie temu, co współczesna medycyna nazywa obecnie wrodzonym układem odpornościowym
Bechamp uważał, że choroba jest biologicznym wynikiem zmian zachodzących w organizmie, gdy jego procesy metaboliczne zostają zachwiane. Kiedy organizm jest w stanie nierównowagi, jak twierdzi Béchamp, zarazki stają się objawami, które z kolei stymulują więcej objawów, co ostatecznie prowadzi do choroby. 

 
  
Chociaż Béchamp szedł we właściwym kierunku ze swoją teorią terenu, uzależniona od zarazków farmaceutyczna tyrania Rockefellera zwyciężyła, głównie dzięki znacznym zastrzykom pieniędzy, które Rockefeller i Carnegie chętnie dostarczali w formie grantów uniwersytetom, szpitalom i placówkom badań medycznych. . Ich „ filantropijna ” szczodrość, która z łatwością przekroczyła 100 milionów dolarów, umożliwiła im wpływanie na politykę całego amerykańskiego establishmentu medycznego i ostatecznie większości krajów zachodnich, kierując je w kierunku opartego wyłącznie na chemii reżimu alopatycznego.      
Twierdzę w tym artykule, że w przeciwieństwie do tego, czego medycyna Rockefellera uczy nas od ponad stu lat, wirusy nie są tutaj, aby atakować nasze komórki lub szkodzić nam w jakikolwiek inny sposób. Wręcz przeciwnie, genetyczna informacja molekularna DNA i RNA zawarta w wirusach jest dosłownie budulcem życia na Ziemi .   Używając współczesnej analogii, możemy myśleć o strumieniu informacji wirusa jako aktualizacji oprogramowania niosącej ważną inteligencję molekularną, którą można w razie potrzeby przesłać do dowolnej komórki żywego organizmu wielokomórkowego — w tym do dowolnej z 70 bilionów komórek zawartych w Ludzkie ciele. Nasze komórki regulują, jakie nowe informacje genomowe są otrzymywane, a które nie. Wirusy po prostu dążą do przystosowania się do komórek w celu stworzenia odpornego zdrowia ludzkiego.
Tu słowo o układzie odpornościowym. Istnieją dwa rodzaje odporności: wrodzona i adaptacyjna. 
Wrodzony układ odpornościowy jest początkowym i podstawowym sposobem interakcji naszego organizmu z wirusem. Wrodzony system pomaga organizmowi znaleźć równowagę genetyczną z każdą nową mutacją wirusa, która jest mu zadawana. Organizm nie musi replikować ani odtwarzać nowych informacji wirusowych po więcej niż 4 lub 5 dniach aktualizacji.
Wrodzony układ odpornościowy  działa na zdrowych granicach w ludzkim ciele, takich jak fizyczne bariery między jelitami a krwiobiegiem lub na naczyniach krwionośnych, które ściśle regulują ruch jonów, cząsteczek i komórek między krwiobiegiem a mózgiem (tzw. bariera krew-mózg) lub na poziomie genetycznym w naszych komórkach (takich jak białka mutagenne w naszych komórkach). Ponadto wrodzony układ odpornościowy działa poprzez różne enzymy, takie jak APOBec3A/3G i CAS9 . Enzymy te są obecnie uważane za kluczowe dla odporności wrodzonej.     
Adaptacyjny układ odpornościowy jest drugorzędnym środkiem, za pomocą którego nasze ciała wchodzą w interakcje z wirusami.
System adaptacyjny wywołuje wysoce specyficzną reakcję na wirusa, wykorzystując białe krwinki organizmu, zwane limfocytami (limfocyty B i limfocyty T).  Komórki B są odpowiedzialne za uwalnianie przeciwciał do krwiobiegu. Przeciwciała są drugą – nie  pierwszą – metodą interakcji organizmu z wirusem po otrzymaniu nowej mutacji wirusa lub po pojawieniu się braku równowagi z określonym wirusem. Przeciwciała to specyficzne, ukierunkowane mechanizmy obronne. Zwykle pojawiają się na scenie 3 do 6 tygodni po początkowym narażeniu organizmu na wirusa. Mówiąc najprościej, przeciwciała działają jak ekipa sprzątająca, pomagając organizmowi w usuwaniu wirusów i bakterii, które nie są już potrzebne. Tymczasem komórki T są odpowiedzialne za stymulowanie komórek B do wytwarzania przeciwciał.    
Aby zrozumieć, jak szybko ludzkie ciało przystosowuje się po ekspozycji na wirom, rozważ  siedmiodniowe niemowlę . On ma 1 x 10 8 cząstek wirusa w jednym gramie kału. Nawet jeśli to dziecko nie jest w stanie wytworzyć żadnych przeciwciał na tak wczesnym etapie życia, to jednak natychmiast przystosowuje się do tych cząsteczek wirusa, pozostając całkowicie zdrowym. Zamiast gorączki, pozostaje w stabilnej równowadze – homeostazie – z wiromem, zarówno mikrobiologicznie, jak i genetycznie. Już sam ten fakt dowodzi, że nie wchodzimy w interakcję z wiromem poprzez nasz adaptacyjny układ odpornościowy, ale raczej oddziałujemy z nim poprzez nasz wrodzony układ odpornościowy.   
Jaki jest kluczowy wniosek z tych faktów? Dla mnie decyzja organizmu o przyjmowaniu informacji genetycznej jest wysoce skomplikowanym i kontrolowanym procesem biologicznym. Istnieje wiele sposobów, w jakie nasze ciała pozostają w równowadze z ogromnym morzem informacji genetycznej, którą wdychamy i stykamy się z każdą chwilą naszego życia.
Ponieważ wirus nie jest żywym organizmem, nasz wrodzony układ odpornościowy nie może zabijać wirusów — ani nie chciałby tego robić. Zamiast tego, jak wspomniano powyżej, wrodzony układ odpornościowy po prostu osiąga równowagę genetyczną z nowym wirusem. Czyni to poprzez replikację lub otrzymywanie aktualizacji od tego wirusa — i natychmiastową reakcję na ten nowy wirus. Po osiągnięciu równowagi genetycznej, zwykle 4 do 5 dni po początkowej ekspozycji na wirusa, nasz wrodzony układ odpornościowy odmawia otrzymywania dalszych aktualizacji. 
Z tych faktów możemy wywnioskować, że ludzie nie mogą powstrzymać  „epidemii”  ani zmienić trajektorii epidemii. 
 
We've Sequenced the Human Genome. So Why Haven't We Cured More Diseases? | Discover Magazine
 
Szkodliwą jest każda próba likwidacji wirusapoprzez wdrożenie niezatwierdzonego eksperymentalnego urządzenia do edycji genów, które ma na celu wytworzenie odpowiedzi przeciwciał.

  
 
Ponadto, w przeciwieństwie do oficjalnej narracji propagowane przez producentów szczepionek i rządowe agencje zdrowia na całym świecie, nasze układy odpornościowe mają zachować pamięć o wirusach
Ponadto, trwałe zapisy prowadzone przez wrodzony układ odpornościowy są przekazywane kolejnym pokoleniom ludzi, u których nigdy nie wystąpi reakcja zapalna na konkretny wirus. Nawet w adaptacyjnym układzie odpornościowym komórki B (źródło przeciwciał) i komórki T (bodziec komórek B) zapewniają trwałą odporność. 
 
Wielotorowe badanie NIH przedstawione przez Centrum Badań i Polityki Chorób Zakaźnych (CIDRAP) w 2008 r. dowiodło jednoznacznie, że odporność przeciwciał może trwać przez całe życie. W ramach tego badania grupa naukowców kierowana przez dr Erica Altschulera pobrała próbki krwi od 32 osób, które przeżyły pandemię grypy hiszpańskiej w 1918 roku — w wieku od 91 do 101 lat. (Właściwie prawidłowa nazwa tej pandemii to grypa Kansas – miejsce jej powstania). Ku swemu zdumieniu naukowcy odkryli, że prawie sto lat później wszyscy uczestnicy badania nadal nosili przeciwciała przeciwko temu samemu szczepowi grypy.   
 
Na podstawie wyników tego 21-letniego badania możemy odrzucić propagandę narzucaną nam przez media głównego nurtu i organizacje medyczne . To nie prawda, że naturalna odporność na wirusa SARS-CoV-2 mogą mijać sześciu miesięcy do roku po pierwszym podaniu. I to nie prawda, że zastrzyk eksperymentalna jest jedynym sposobem jakim można osiągnąć odporność. Takie bezpodstawne twierdzenia to po prostu podstępy wymyślone w celu wspierania chciwego programu przemysłu farmaceutycznego i innych technokratów działających za kulisami.         
 
 Siła naturalnej odporności zawsze przewyższa jakąkolwiek postrzeganą odporność na wirusa, o której mówi się, że jest wynikiem wstrzyknięcia, niezależnie od tego, czy jest to działanie eksperymentalne, czy zatwierdzone przez rząd.   
Z przedstawionych do tej pory informacji możemy słusznie wywnioskować, że wirusy lub patogeny nie są w stanie wywoływać pandemii i epidemii chorób zakaźnych — bo nie ma czegoś takiego  jako choroba zakaźna w tradycyjnym znaczeniu tego terminu – przykładami są „AIDS”, „Ebola” i inne nieuzasadnione pandemie „wirusowe”. Tak, propaganda farmaceutyczna od wieków narzuca światu paradygmat chorób zakaźnych. Ale wiara, że ​​takie choroby istnieją, jest jedynie wynikiem obalonej teorii Pasteura o zarazkach. 
 
 
 
To, co powszechnie nazywamy epidemią lub pandemią, jest po prostu wynikiem zdegradowanego wrodzonego układu odpornościowego, który pojawia się w części populacji planety. Przyczyny tej degradacji mogą obejmować zatrucie chemiczne herbicydami, pestycydami lub genetycznie modyfikowaną żywnością. 

 
 
Jak widać z powyższego opisu wiromu, nie będzie przesadą stwierdzenie, że wirom jest językiem całego życia na ziemi. Dosłownie pływamy w ogromnym morzu informacji genomowych, które były niezbędne do powstania i rozkwitu życia na tej cennej ziemi i która wciąż stara się pomóc przetrwać wszystkim gatunkom. Macierz organizmów tworzących mikrobiom zbudowała wiromiczny strumień informacji, który umożliwił adaptację i bioróżnorodność na planecie. I ten sam wiromiczny strumień informacji jest odpowiedzialny za budowanie gatunku ludzkiego.
Tak więc ludzie nie są oddzieleni od wiromu i mikrobiomu, ale są raczej integralną częścią ogromnego, złożonego ekosystemu wiromu i mikrobiomu. Jednak coraz częściej stawiamy się w bezpośredniej opozycji do samego żywego systemu, NATURY, której nieodłączną częścią jesteśmy. 

     
 
 
 
 
 
 

    

KOMENTARZE

 • Kapitalny artykuł
  Najlepszy jaki ostatnio czytałem!
  Dzięki ci doktorze Nowopolski za tłumaczenie i dotarcie do materiału!
 • @anthony 19:45:32
  Wielkie uznanie dla Ciebie, ilekroć wchodzę na Neona i widzę Twój artykuł (czy Twoje tłumaczenie innego autora) mam pewność, że przeczytam coś ważnego, napisanego w pięknej polszczyźnie, bądź bardzo dobrze przetłumaczonego!
  Chylę czoła przed Tobą, jesteś chlubą tego portalu i polskiej blogosfery!
  Pozdrawiam serdecznie!
 • Kosmos!!!
  Cudowny mikrowszechświat.
  Przeczytałem zonie kosmiczne a nawet więcej niż kosmiczne liczby na początku.
  "I te (piiiiii) chcą przy tym majstrować?".
  Ja- jesteśmy żywi w żywym wszechświecie.
  A wielu by odkażało wciąż wszystko wokoło.
  To zabójcy i samobójcy.
  Teraz chcą zniszczyć równowagę która nas tu trzyma.
  Ale to kur....
  Ja- a my latamy z byle czym po antybiotyk.
  Wszystko jest kruchą równowagą. Oni myślą, zniszczymy wagę to ludzie nic nie zauważą.
  Tak, wygląda, najwięksi zbrodniarze, Marks, Engels, Darwin i Pasteur.
  I wszyscy czczeni jako dobroczyńcy Ludzkości.
 • @anthony 20:14:59
  Dzięki za miłe słowa.

  Pozdrawiam!
 • @dr nowopolski 21:48:53
  Tak może być . Salute 5* . http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/07/video-covid-19-skutek-interakcji-tlenku-grafenu-pochodzacego-ze-szczepionki-z-technologia-5g/
 • Autor
  Piękny artykuł, na 5* i w tej mierze podzielam opinie moich Przedmówców. Jednak nie mogę się obronić przed wyrażeniem chociażby odrobiny voltair'owskiego sceptycyzmu pytając ciekawie - skąd Pan wie, modyfikacja genetyczna nie zmieni nas na lepsze?
 • @viridiana 22:33:47
  Bywaj z Bogiem .Salute :) https://www.youtube.com/watch?v=EFvlv6buOI4
 • Wolność
  "Ten rok wyznacza przełomowy punkt w historii ludzkości. Po raz pierwszy od początku cywilizacji ludzkiej nasz gatunek jest modyfikowany genetycznie."

  Ja i wielu innych nie będzie. Więc skąd takie tendencyjne stwierdzenie ?
 • Nie da się zbadać świata
  materialnego do końca z poziomu tegoż świata ani w skali makro ani w skali mikro. To można zrobić tylko z poziomu świata niematerialnego. Mówiąc bardziej obrazowo - to na Ziemi nie ma narzędzi aby zgłębić do końca świat makro i mikro.
  Wniosek?
  Mam nadzieję, że Stwórca zabezpieczył ludzi przed gmeraniem czarciego pomiotu w żywotnych strukturach tego świata. Owszem - czarci pomiot jest dla człowieka forma śmiertelnego pasożyta ale nie ma wpływu na porządek rzeczy ustanowiony przez Stwórcę. To znaczy, że i czarci pomiot nie jest w stanie ustawić natury podług siebie.
 • Badania potwierdzają
  twierdzenia Bechampa!

  "..Z przedstawionych do tej pory informacji możemy słusznie wywnioskować, że wirusy lub patogeny nie są w stanie wywoływać pandemii i epidemii chorób zakaźnych — bo nie ma czegoś takiego jako choroba zakaźna w tradycyjnym znaczeniu tego terminu..."

  W armii amerykańskiej prowadzono badania nad "zakażalnością" grypy. Jest to wyjątkowo istotne na statkach marynarki wojennej. Każda choroba "zakaźna" która by zaatakowała załogę statku, mogłaby wyłączyć statek z eksploatacji.
  Na czym polegały badania?
  Najpierw osoby chore na grypę przebywały w jednym pomieszczeniu z osobami zdrowymi kilkanaście godzin przez kilka dni. Żadna osoba zdrowa nie zaraziła się grypą.
  Następnie położono do jednego łóżka osoby zdrowe i chore, które razem spały przez kilka nocy. Osoby zdrowe nadal nie zachorowały.
  Ostatnie doświadczenie polegało na tym, że śluz z nosa osób chorych przeniesiono do nosów osób zdrowych. Nadal żadna osoba zdrowa nie zachorowała!
  (o doświadczeniach opisanych wyżej mówił w jednym ze swoich prelekcji dr Jerzy Jaśkowski)
  Tenże doktor opisał swoje doświadczenia z gigantyczną "epidemią" grypy która nawiedziła Polskę chyba 10 lat temu. Wszyscy lekarze rejonowi w Gdańsku ruszyli na wizyty domowe (w tym Jaśkowski) i na pieszo odwiedzali dziennie po kilkudziesięciu chorych. Jak twierdzi Jaśkowski żaden lekarz w Gdański nie zachorował na grypę!
  Dlaczego na wydziałach zakaźnych szpitali, personel tych wydziałów nie zaraża się od pacjentów? Dlaczego jeszcze żyją?
  Ogólnie: dlaczego w szpitalach lekarze i pielęgniarki nie chorują statystycznie częściej niż przedstawiciele innych zawodów?

  Dlatego, że teoria zarazków Pasteura to kłamstwo do którego sam Pasteur się przyznał. Ujawnione po latach przez rodzinę dzienniki Pasteura ukazały prawdę. Dziennikarze i naukowcy którzy te dzienniki przeanalizowali odkryli prawdę: Pasteur był oszustem, badania fałszował!
  Jego teoria jest fikcją podtrzymywaną przez koncerny farmaceutyczne i skorumpowany świat medycyny, gdyż przynosi środowisku medycznemu i farmacji gigantyczne zyski!
 • @anthony 09:27:49
  Wielu znajomych lekarzy do tej pory nie dolaczylo do wrzasku "szczepanow".
  Rozumiem, jakby co sa w stanie podmienic to " gie" na sol fizjologiczna.
  A my?
  Znam tez kilku lekarzy, pielegniarek i ratownikow z SOR.
  Powinni daaawno nie zyc.
  I jeszcze jedno.
  Pamietacie mecz finalowy.
  Tyle ludzi w jednej przestrzeni pod dachem.
  W srodku co prawda deszcz ale on przeciez mial przed niczym nie chronic.
  Kur... Mac!!!!
  Gdzie ta hekatomba w Londynie?
  I to nie powinna byc zadna wydumana przez zbrodniarzy ∆.
  Tylko nasze poczciwe znane warianty z domu wariantow?
  A Angole przerzneli z Makaroniarzami.
  W ramach zaloby narodowej Powinna Byc Hekatomba!!!
  I gdzie jest?
  W " de" ktorych zbrodniarzy?
 • Ależ PIRDO.. KOMPLETNY IGNORANT w zakresie etiologii chorób ZAKAŹNYCH. OSPA PRAWDZIWA to choroba odWIRUSOWA!
  Au8tor wpisu zapewnia (zgodnie jego stanem NIEWIEDZY nt. przyczyn chorób zakaźnych):

  //Z przedstawionych do tej pory informacji możemy słusznie wywnioskować, że wirusy lub patogeny nie są w stanie wywoływać pandemii i epidemii chorób zakaźnych — bo nie ma czegoś takiego jako choroba zakaźna w tradycyjnym znaczeniu tego terminu – przykładami są „AIDS”, „Ebola” i inne nieuzasadnione pandemie „wirusowe”. Tak, propaganda farmaceutyczna od wieków narzuca światu paradygmat chorób zakaźnych. Ale wiara, że ​​takie choroby istnieją, jest jedynie wynikiem obalonej teorii Pasteura o zarazkach. //

  A tymczasem wystarczy sprawdzić, chociażby w wikipedii:

  //OSPA PRAWDZIWA (łac. variola vera), dawne nazwy: ospa naturalna[1], czarna ospa (łac. variola nigra) – wirusowa choroba zakaźna o ostrym przebiegu wywoływana przez jedną z dwóch odmian wirusa ospy prawdziwej (variola minor lub variola maior)[2]. Okres inkubacji trwa od 7 do 17 dni, średnio 13 dni. Chorobę cechuje śmiertelność[3] u osób szczepionych około 3% (dla najczęściej spotykanej odmiany), a u nieszczepionych średnio 30% (istnieją postacie choroby o śmiertelności szacowanej na 95%).

  Ostatni przypadek ospy prawdziwej miał miejsce w 1978, a choroba ta została uznana za eradykowaną w 1980//

  Oczywiście ta eradykacja nastąpiła dzięki MASOWYM SZCZEPIENIOM, W Skali CAŁEGO ŚWIATA, przeciw tej odmianie ospy.

  (W Polsce we Wrocławiu w 1963 rozpoczęła się, przywieziona z Indii, epidemia tejże CZARNEJ ŚMIERCI: https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia_ospy_we_Wroc%C5%82awiu - Światowa Organizacja Zdrowia przewidywała, że epidemia potrwa dwa lata i w jej wyniku zachoruje do 2 tysięcy osób, a umrze 200[2]. Przeciw ospie zaszczepiono wówczas 98% mieszkańców miasta. Epidemia wygasła po 25 dniach od jej wykrycia - (zmarło tylko osób 7 na ponad setkę tych, który się wtedy nią zarazili)

  A teraz ZJEDNOCZONE ĆWIERĆMÓZGOWCE się popisują swa NIE-WIEDZĄ na temat przyczyn chorób zakaźnych.

  Czy WAM PO PROSTU NIE WSTYD TAK ZAWZIĘCIE BĘCWALIĆ?
 • Autor
  Jak dla laika w tej dziedzinie, ciut to skomplikowane. Jednak dzięki wcześnie przeczytanym artykułom dot. "koronki" jakoś przez to przebrnąłem i /mam nadzieję/ zrozumiałem istotę rzeczy. O tym, że to J.D.Rockefeller /chcący dłużej pożyć/ swoją "kasą" namieszał we współczesnej medycynie - także miałem okazję się dowiedzieć. Jednak to zwyczajna zachłanność i chęć nieograniczonych zysków, była motorem tego co aktualnie mamy. Ta zachłanność osobników " niektórych nacji" i wypaczone idee - postawiła ludzkość nad krawędzią, o czym jest wspomniane we wstępie. Wniosek dla wszystkich - dbajmy o własną odporność, bo to najważniejsze dla naszego przetrwania. Podziękowania - za umożliwienie zapoznania się artykułem.
 • @brian 09:47:11 W@ Anglii, przed meczami finalowymi, było codziennie ok. 25 tys. nowych zakażeń. A w ostatnim tygodniu 45-55 tys
  Fakt, że dzięki zaszczepieniu WSZYSTKICH (ok. 2x 60 tys.) widzów tych finałowych meczy, w lipcu wzrostu ilości odnotowanych zgonów na Covid19 nie dało się dostrzec. Dopiero wczoraj ich liczba doszła do prawie 100.
 • @Berkeley72 10:12:30
  Doopa Johnny az milo.
  Dane to dane.
  Widzow bylo full.
  Gdzie hekatomba?
  A jakby jeszcze z wariantem"dentym" to juz taakie grube nici.
  Nawet w Berkeleju cosik zaswitalo.
  A Makaroni?
  Dlaczego zarazy nowej nie przywiezli?
  Czyzby "Przebudzenie Mocz... sorry, Mocy"?
 • @viridiana 22:33:47
  Stąd, że twórcą naszej wersji był Bóg, a tej wprowadzanej szatan!
 • @Berkeley72 09:53:08
  nawet naszego dyżurnego żydka, zmusiła prawda do wydania z siebie kolejnej porcji jadu KŁAMSTWA, tyle że mu nerwy puszczają, bo do tej pory przybierał postawę dobrodusznego "uczonego" z śmierdzącego kalifornijskiego PSEUDO UNIWERSYTETU.
 • @dr nowopolski 12:38:25
  No to jazda:
  Trupy na ulicach Londonu!!!
  Epidemia i dzien zaloby narodowej!!!
  A tak naprawde:
  Lezacy upici w sztok i chodzace niedopite zombie z katzem gigantem.
  Zgadza sie tylko dzien zaloby narodowej.
  God bless Great Britain!!
 • @Berkeley72 09:53:08
  "
  A tymczasem wystarczy sprawdzić, chociażby w wikipedii:"-

  - wiki to zaiste skarbnica wiedzy, na wzór ST, i piszą ją takie berkleje jak ty.
  Kto o tym nie wie?
 • @Playset 09:55:37
  Jeśli chcesz dbać o swoją odporność, to polecam serię filmów/wykładów, nieżyjącego już, Adolfa Kudlińskiego. To prawdziwa skarbnica wiedzy i pasji.
  Pozdrawiam
 • @1abezmetki 13:47:26
  No o co chodzzz.
  Chopina se handel ziemniakami robi.
  Zarobi se chopina a my tu zara z zazdrosnom minom.
  Jakby sukcesa nie mug se zrobic.
 • @JimA 13:25:00 No jest to WZOROWY PRZYGŁUP NEONOWY. Przecież to zwykłe opętane BZIKiem, polskojęzyczne BYDŁO
  Co to była CZARNA OSPA, cytuję poniżej z https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,ospa-prawdziwa--czarna-ospa--w-jaki-sposob-calkowicie-pokonano-chorobe-,artykul,49885582.html

  //8 maja 1980 ogłoszono całkowitą eradykację, czyli pokonanie ospy prawdziwej. Choroba znana również jako czarna ospa towarzyszyła ludzkości od tysiącleci i przyczyniła się do śmierci setek milionów osób. Pokonanie ospy prawdziwej to wielkie osiągnięcie ludzkości – to jedyna choroba zakaźna, którą udało się całkowicie wyeliminować dzięki szczepieniom.

  Wirus wywołujący chorobę, czyli należący do herpesvirusów Orthopoxvirus, przenosił się głównie przez bezpośredni kontakt z osobami chorymi oraz drogą kropelkową. Istniało też ryzyko zakażenia przez kontakt z ubraniami, pościelą i przedmiotami, z którymi miał styczność chory. Śmiertelność ospy prawdziwej wynosiła średnio do 30 proc., ale zależała też od postaci choroby i mogła być wyższa. Najbardziej agresywne odmiany ospy prawdziwej zabijały nawet ponad 80 proc. osób zarażonych. Najwyższą umieralność obserwowano u osób nieszczepionych.

  Uwaga! Ospa prawdziwa to inna jednostka chorobowa niż ospa wietrzna.//

  Jakie MUTACJE GENETYCZNE doprowadziły do rozmnożenia się, na neonie, tak BOJOWO SKRETYNIZOWANEJ polskojęzycznej odmiany człowieka?
 • @brian 15:04:27
  //Zarobi se chopina a my tu zara z zazdrosnom minom.
  Jakby sukcesa nie mug se zrobic //

  Mógł zrobić bo nastały jego czasy.
  Na początku "ukraińskiej niepodległości" polityczne elity rehabilitowały banderyzm przy czym dosłownie.
  Ojciec Wiktora Miedwiedczuka Władimir Nesotrowicz Miedwiedczyk został rehabilitowany.W ZSRR był skazany na karę 8 lat więzienia za udział w banderowskim podziemiu OUN.

  Pozostaje zgadnąć dlaczego gównojad 1bezmetki z dwu faktów:rzekome kumostwo Putina i rodzinne związki z banderyzmem,wybrał pierwszą opcję. Uznał że bycie kumem Putina jest bardziej kompromitujące niż wychowanie w cieniu banderowskiej ideologii.
  Dlaczego tak uznał? jaką logiką się kierował? jaką mentalnością?
  Któż to może wiedzieć.
 • @ikulalibal 16:12:17
  Rzadkość.(nie mylić z rzadkim "gie")
  Naprawdę, raz się zgadzamy.
  Najlepiej żeby się banderovszcziki same pozagryzały.
  A po tym wszystkim jakie referendum.
  Która połać chce do Polski, ta do Polski.
  Która do Rosji, ta do Rosji.
  A Krym?
  Nie warto się z nikim szarpać.
  Wygląda że to terytorium przechodnie.
  Jak pewne panie.
 • @Berkeley72 16:01:37
  Wydatkuje pan, panie Marku, ogromne ilości energii na napastliwe teksty. I to, nie mając racji. A powinien pan zachować zasoby energetyczne na hormezowanie trutkami onko- logicznymi.

  Cytuję sama siebie odnosząc się do zjawiska "zarażanie". W kontekście "epidemii"czarnej ospy we Wrocławiu.
  Tekst jest z roku 2019, gdzie już gnębiły mnie prorocze wizje dotyczące "wybuchu" epidemii.

  Troszkę historii o tym, jak należy postępować, aby za pomocą histerii sparaliżować społeczeństwo. Gdyby trzymano sie tzw. postulatów Kocha, epidemii by nie ogłoszono.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Postulaty_Kocha
  Cytat poniżej z:
  https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2018/07/17/55-lat-temu-we-wroclawiu-wybuchla-epidemia-ospy-prawdziwej/#more-15597

  „15 lipca 1963 roku – we Wrocławiu ogłoszono stan pogotowia w związku z epidemią ospy prawdziwej, który trwał do 19 września. Dwa dni później informacja pojawiła się w prasie. Groźną zakaźną chorobę przywiózł do Polski powracający z Indii oficer Służby Bezpieczeństwa. Miasto zostało na kilka tygodni sparaliżowane i odcięte od reszty kraju. Mimo tego ospa wydostała się poza Wrocław i leczono ją także w innych województwach. Kwarantanną objęto ponad 2 tys. osób. W czasie trwania epidemii zachorowało 99 osób, z których 7 zmarło. Dzięki działaniom służb granicznych, porządkowych, sanitarnych, lekarzy i szczepieniom udało się zapobiec dalszemu szerzeniu się epidemii.
  Początki zachorowania22 maja 1963 roku do Wrocławia, powrócił z kontroli placówek w Indiach oficer SB, Bonifacy Jedynak, wówczas podpułkownik. Wcześniej poleciał pod fałszywym nazwiskiem i wystawioną na nieprawdziwe dane osobowe książeczką zdrowia. Według różnych źródeł zgłosił się 29 maja lub 2 czerwca do szpitala MSW przy ul. Ołbińskiej z objawami nieznanej choroby zakaźnej. Lekarze ze szpitala, po konsultacji z Zakładem Medycyny Tropikalnej w Gdańsku, początkowo zdiagnozowali u niego malarię, ponieważ w krwi znaleziono pasożyty wywołujące tę chorobę. Po krótkotrwałym pobycie w szpitalu wyzdrowiał i w połowie czerwca został wypisany do domu. W rzeczywistości oprócz malarii zainfekowany był również wirusem ospy prawdziwej, którym zdążył zarazić w czasie pobytu w szpitalu w separatce, tylko jedną osobę – Lonię Kowalczyk pielęgniarkę , która stała się wtórnym źródłem epidemii.
  Początek epidemii
  Lonia Kowalczyk, salowa, sprzątała izolatkę chorego oficera Jedynaka. Zaraziła się postacią poronną ospy prawdziwej, choć pierwotnie zdiagnozowano ospę wietrzną. Niebawem wyzdrowiała. Z kolei u jej córki rozpoznano pierwotnie białaczkę o niespotykanie gwałtownym przebiegu. Diagnozę oparto na nagłym, znacznym zwiększeniu się liczby leukocytów. Zmarła wbrew przepisom nie została pochowana w ciągu 24 godzin, lecz po kilku dniach. Następnymi zarażonymi był syn salowej i lekarz. W wyniku braku rozpoznania choroby, obydwoje zmarli.

  =======================================================================
  Do dziś NIE MA WIARYGODNYCH TESTÓW WYKRYWANIA JAKIEJKOLWIEK CHOROBY WIRUSOWEJ. Wszystkie metody wykrywają strącanie jakichś białek i jest to czysta ruletka.
  (http://info.ifpan.edu.pl/nanobiom/ichf/ML2.pdf
  Wykrywanie wirusów
  Marcin Łoś
  Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk
  Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa)Pierwszy „zakażony”,Bonifacy Jedynak "nabył zarazka" w Indiach (ciekawe gdzie się) ale wyzdrowiał i zdążył nawet organizować stan wojennych. Przeżył 93 lata !
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonifacy_Jedynak

  Rzekomo zaraziła się od niego salowa.
  Następne ofiary to albo „zaliczone”
  do ofiar „zarazy”, jak córka salowej (białaczka) albo zmarły z voodoo. Kto wybiera zawód lekarza ? Jako osoba mająca w rodzinie wuja epidemiologia (ustawicznie mył ręce i bał się zarazków). Mająca sporo znajomych, obsesyjnie bojących się zarazić, WIEM, że to możliwe.Kto więc się ustawicznie brzydzi i boi „zarazić”, niech sprawdzi swoje „korzenie”.

  Kto chciałby śledzić historie epidemii –
  nieprzebrany rezerwuar jest we WSZYSTKICH wiadomościach historycznych.
  Historia to ciąg wojen (trzydziestoletnia, 100 letnia) a z nimi całe narody odchorowywały wojenne traumy w postaci dżumy, ospy, „zaraz morowych”. Kiedyś SPRAWDZAŁAM to zjawisko- epidemii. ZAWSZE jest związane z PRZEMOCĄ, WOJNĄ, TRAUMĄ.
  A kto miałby chęć wstawiać historie współczesne (kreowane) o zarażaniu, epidemiach grożących tuż tuż, to tekstów nigdy nie zabraknie -z Gaz Wyb, Onetu, TVN 24 itp. gejzerów.
  A o błogosławieństwie szczepień - można wkleić opowiadania stworzone przez Marka Głogoczowskiego.
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/07/10/logos-i-mizologos-w-historii-czlowiekowiska/#more-13560
  Trafi się tam na „niusy” rodem z XIX wieku, „obrazki” wirusów z lat 60 ubiegłego wieku i same cymesy informacyjne.
  Nie jest możliwe uzyskanie kolorowych zdjęć „wirusa” – cząstek białkowych, a nawet wcale, gdyż
  są za małe. Co nie przeszkadza wstawiać designerskie „obrazki” w sieci.
 • Maria. 01:19:42
  Wg cybernetyków o PRAWDZIE można mówić jedynie w kontekście NAUKI. Ponieważ tylko NAUKA ZAWIERA TEORIE POTWIERDZANE EMPIRIĄ .

  Jeszcze jest w sieci możliwość odszukania informacji – statystyk, wykresów. Podstaw nauk biologicznych – fizyki, chemii, embriologii, histologii, neurologii.
  Aby wyzbyć się strachu zarażenia kocem nasączonym „zarazkami”.

  Doktor Robert Willner njie tylko nie obawiał się owinięcia w koc z zarazkami. On wstrzyknął sobie publicznie wirusa HIV”.

  Polecam wyrwanie się mentalne z kreacji świata stworzonego przez konfabulanta Ludwika Pasteura (życiorys napisał Gerald Geison) Sponsorowanego przez masona Rockefellera.

  Wg cybernetyka Mariana Mazura nie ma ludzi złych i głupich. Są tylko tacy, którzy nie posiadają INFORMACJI.
 • Neonowy propagandzior prokremlowski, Alfax,...
  który zamknął mi dostęp do komentarzy - w artykule poniżej:
  https://alfax-2020.neon24.pl/post/162794,represje-na-ukrainie-polityka-konfrontacji

  - robi z oligarchy Wiktora Medwedczukuka syna skazanego UPA/owca-męczennika reżimu ale nawet nie zająknie się, że ojcem chrzestnym jego córki, a dla Medwedczuka -kumem, jest niejaki W. Putin


  https://vesti-ua.net/uploads/posts/2017-07/1499247200_2017-07-04_234355.jpg

  powyżej w pocie czoła zapracowane zabawki w/w.

  P. Opara przy nim, to jak nieudacznik ;-(((

  A głup na nadal usuwa moje komentarze. Ten gamoń to kompromitacja całego portalu.
 • Szczepionka Pfizera z mRNA nas ULEPSZA, stajemy się bardziej na Covid19 GENTYCZNIE ODPORNI. To widać doskonale w Anglii obecnie.
  Na początku dyskusji viridiana 20.07.2021 22:33:47 się pyta: "skąd Pan wie, czy modyfikacja genetyczna (wywołana wszczepieniem nam zawierającej mRNA szczepionki) nie zmieni nas na lepsze?

  Otóż wszczepienie mRNA, kodującego "białkoS" nas ULEPSZAJĄ, gdyż stajemy się bardziej ODPORNI na ten Covid 19. To przecież widać doskonale w Anglii obecnie, gdzie ponad 80 proc. ludności zostało zaszczepionych. Pomimo, że w Anglii od blisko DWÓCH MIESIĘCY rozwija się już 4 fala tej epidemii (ostatnio do 50 tys nowych zarażeń dziennie) to ilość zgonów jest MINIMALNA, nie przekraczająca SETKI dziennie. (W lutym br. na ten COVID 19 umierało tam i do 1600 osób dziennie).

  Czyli Anglicy, szczepiąc się masowo GENTYCZNIE SIĘ UODPORNILI przed cięższym przebiegiem choroby. (Szczepionki produkowane na KUBIE, choć tylko w ok. 60 proc. chronią przed Covidem, ponoć w 100 proc. chronią przed śmiercionośnym przebiegiem tej choroby).

  A w jaki sposób, chociażby mój własny stary (79 lat!) organizm SKONSTRUOWAŁ, we wnętrzu mych limfocytów, które przez 2 x po kilkanaście dni próbowały rozpoznać i zneutralizować to "białkoS", NOWY ZESTAW GENÓW? Genów będących "matrycą" do syntezy specyficznego białka Ig (immunoglobuliny), z której składają się me PRZECIWCIAŁA elektrostatycznie dokładnie "obklejające" i neutralizujące "białka S" obecne na "kolcach" wbijających się w nabłonki dróg oddechowych Sars-Cov-2?

  Tą sprawą ZAWODOWO zacząłem się zajmować już 45 lat temu, czyli od momentu gdy zacząłem robić doktorat, z "genetyki populacji" u prof. Alberta Jacquarda na Uni Genève.

  Szczegóły PROCESU BIOCHEMICZNEGO, pojawiania się w naszym wnętrzu nowych zestawów genów, sterujących wyspecjalizowanymi ODRUCHAMI naszych organizmów, ratującymi nas przed miriadem zagrożeń życia, na jakie narażeni jesteśmy w ciągu jego trwania, w książce poniżej:

  https://static.tezeusz.pl/images/554/554376/2.jpg

  http://odyseja.com/index.php/atrapy-oraz-paradoksy-nowoczesnej-biologii.html
 • @Berkeley72 05:48:09
  Panie Marku, dlaczego pan nie śpi i nie regeneruje się. Żeby napsocić kolejne swoje mniemania na temat błogosławieństwa szczepień musiał pan nie spać już o 5 godzinie.

  Dlaczego Pan do tej pory nie ma orientacji na temat powstawania wiedzy naukowej. Nie opiera się ona na teoriach, hipotezach niepopartych empirią. Dlatego "TEORIA INFEKCYJNOŚCI" JEST ATRAPĄ, PARADOKSEM nauk biologicznych.

  Tzw. zarazki, cały mikrobiom w KAŻDYM ORGANIZMIE ŻYWYM i ich enzymy służą do usuwania zbędnych komórek/ ODBUDOWYWANIA komórek, które celowo zostały zniszczone podczas odpowiedzi na tzw. konflikt biologiczny.

  A jakie są konflikty biologiczne ?

  Podział dotyczy związków z ewolucyjnie rozwijającym się systemem nerwowym (endoderma, mezoderma stara i nowa, ektoderma) i ich związkiem z tkankami. Można SOBIE KUPIĆ PODRĘCZNIK - embriologia I PRZEŚLEDZIĆ TE ZWIĄZKI.
  Zamiast bredzić o systemie odpornościowym który mają tresować szczepionki.

  Konflikt biologiczny STRACHU jest związany z ubytkiem komórek w drogach oddechowych (chodzi o poszerzenie ich światła, aby był dobry dostęp tlenu do płuc-metabolizmu- ucieczki/walki)
  Odbudowa ubytków daje objawy grypy, zapalenia płuc.
  Procesy te są opisywane w 5 PRAWACH NATURY.
 • A to mój tekst z serii, jak widać PROFETYCZNYCH 13:15:49
  Maria | 19/07/2019 o 20:13
  A teraz poważnie.
  Jeśli bowiem nie powiąże się efektu „choroby” z przyczyną, to nadal będzie mowa o pożyteczności i potrzebie szczepień, wytworzeniu „bezpiecznych” szczepionek, wyborze „dobrych szczepionek” i „uświadamianiu”.
  Doczytałam informacje z
  https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2018/07/17/55-lat-temu-we-wroclawiu-wybuchla-epidemia-ospy-prawdziwej/#more-15597
  ***Bo, jak na przykładzie rozdmuchiwania afer z rzekomymi epidemiami ptasiej grypy czy afrykańskiego pomoru świń, kolej przyjdzie na dwunożnych.***
  I tak to będzie wyglądać mniej więcej:
  „Na drogach i trasach wyjazdowych pojawiły się patrole milicji obywatelskiej, które legitymowały podróżujących i sprawdzały świadectwa szczepienia, na dworcach kolejowych odmawiano sprzedaży biletów osobom nieposiadającym świadectwa szczepień. Tym ostatnim groziła kara grzywny w wysokości 4500 zł lub 3 miesięcy więzienia. Z kolei za odmowę leczenia groziło 15 lat pozbawienia wolności. Szacuję się, że w czasie trwania akcji skazano 40 osób, z czego 10 osób trafiło do kolegium a 6 zostało skazanych przez sąd. Problem dla władzy były także ucieczki z miasta ludzi, których skierowano do izolatoriów.”
  Nastąpi też zapewne masowe ostrzeganie przed zajściem w ciążę i agitacja do usuwania płodów, które mogą być „zarażone” (vide wirus Zika).
  Ostatni cytat podsumowuje efekty paniki :
  „Szacuje się, że od maja do sierpnia 1963 roku zachorowało 99 osób (w tym 25 pracowników służby zdrowia), z których 7 zmarło, w tym 4 to lekarze* i pielęgniarki. Najmłodszy pacjent miał 5 miesięcy, najstarszy zaś 83 lata. W walce z wirusem uczestniczyło ponad 350 pracowników służby zdrowia [8]. Przeciw ospie zaszczepiono wówczas 98% mieszkańców miasta. Na Dolnym Śląsku zaszczepiono 2 mln osób, a w całym kraju 8 mln. Dzięki działaniom służb granicznych, porządkowych, sanitarnych, lekarzy i szczepieniom udało się zapobiec dalszemu szerzeniu się epidemii.”
  * mówię zawsze – lekarzu, lecz się sam
  Kto wie, może po wywołaniu kolejnej hucpy epidemicznej powstaną dzieła ludzi sztuki.
  ” Na podstawie wydarzeń nakręcono w 1971 roku film w reżyserii Romana Załuskiego pt. „Zaraza”.”
  Moja niegodziwość demaskatorska jest tym bardziej odrażająca, że usiłuję zniweczyć w zarodku powstanie ewentualnych dzieł holyłódzkich.
  Bo cóż może być bardziej podniosłego i bohaterskiego a zarazem przerażającego niż film pokazujący walkę dzielnych lekarzy z niewidzialnym morowym powietrzem.
  A tu taka wredna stara jędza swoim ohydnym pazurem ośmiela się zdrapywać pozłotę z autorytetu medycyny konwencjonalnej…
  Jednak nie łudzę się, że moje po pis kiwania jakikolwiek skutek odniosą.
  Gdyby jednak jakieś dzieło miało powstać, to upominam się o wykorzystanie wątku z linka
  cytat:
  „Pacjenci i izolowani, określali siebie żartobliwie „internowanymi”. Większości z nich zachowała spokój, choć wielu z nich źle znosiło izolowanie. Pojawiały się skargi dotyczące m.in. jakości posiłków. Jednym najczęstszych problemów w izolatoriach było nadużywanie alkoholu, mimo regulaminu i ścisłej kontroli, a
  ***po korytarzach izolatorium biegały nagie prostytutki***.
  W skrajnych przypadkach zorganizowano specjalną izbę wytrzeźwień dla izolowanych osób przy ul. Sokolniczej. Izbą kierował dr Leopold Arendt.”

  ===========================================

  Nie sadziłam jednak, że zgłupienie i paranoja ogarnie świat w tak masowy sposób.

  Wczoraj znajomy przekazał mi informacje o parze biednych rolników emerytów. On wychodzi z domu tylko po zaopatrzenie, siedzą przerażeni, że w powietrzu unosi się "morowe powietrze". A każdy napotkany człowiek może być śmiertelnym zagrożeniem - NOSICIELEM.

  I nic im nie pomogło, że się "ULEPSZYLI" GENETYCZNIE (CO ZA BZDURA- nie można się ulepszyć genetycznie, ani w żaden sposób ZMIENIĆ GENETYCZNIE przez szczepienie !)
  Bo nadal trzęsą się ze strachu, gdyż media ogłaszają nowe "mutacje".

  Tymczasem mutacje toczą się ustawicznie i nieprzerwanie w każdym żywym organizmie - własnych informacyjnych RNA i DNA.

  Organizm człowieka "zaraża się" sam od siebie - bo jest "pojemnikiem na drobnoustroje, ich enzymy, nukleoproteiny=wirusy.
  Nosicielem jest każdy człowiek i zwierzę.
  To, co w probówce się "genetycznie" zmienia, to nie dotyczy organizmu !
 • @1abezmetki 04:28:47
  ///P. Opara przy nim, to jak nieudacznik ;-(((

  A głup na nadal usuwa moje komentarze. Ten gamoń to kompromitacja całego portalu.///

  To bardzo nieładnie wpisywać obraźliwe komentarze w temacie genetyczna-modyfikacja-ludzi-za-pomoca-pseudo-szczepionek.
  Nawet, jeśli się czuje obrażonym i niesprawiedliwie potraktowanym.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930