Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
341 postów 261 komentarzy

drnowopolskiblog

dr nowopolski - Unikający stereotypów myślowych analityk spraw politycznych i gospodarczych Polski i świata

Krótka ocena społeczeństwa III RP dnia dzisiejszego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Choć od początku XXI wieku, w przestrzeni publicznej Zachodu oficjalnie funkcjonuje pojęcie „wojen hybrydowych” , które od 1989 roku prowadzone są z całą bezwzględnością przeciw Polsce, przeciętny Polak nie ma o tym fakcie zielonego pojęcia.

Kilka lat temu jadąc busem z Krosna do Krakowa usiadłem  w drugim rzędzie za francuską rodziną składającą się  z rodziców i jak się wydaje nieco zapóźnionej w rozwoju około 10 letniej córki, która bez przerwy, na podobieństwo niemowlęcia,  ssała swój kciuk.  To, że jak zawsze w takich przypadkach mamusia,  wizytująca nasz kraj, była polskiego pochodzenia, poznałem jedynie po fakcie przekazywania płynących z polskiego radia wiadomości, które tłumaczyła mężowi na francuski.  Co pewien czas mamusia odwracała się do tyłu i ze wstrętem zmieszanym z pogardą obrzucała spojrzeniem nasze polskie tyły, po czym rozpylała perfumy przed nosem swoim i swych bliskich.  W pewnym momencie córeczka, próbująca czytać książkę strąciła ją  za swe siedzenie, tak że siedzący tam młody chłopak, zmuszony był podnieść i podać ją z powrotem.  Niestety córeczka nie zareagowała na jego gest, w związku z czym skierował się on do mamusi, którą kilkakrotnie prosił grzecznie o wzięcie zguby. W końcu mamusia  niechętnie wzięła książkę i z widocznym obrzydzeniem wydusiła z siebie polskie „dziękuję”.

 
 
Opisana powyżej sytuacja ilustruje godny wyjątkowego pożałowania przypadek renegactwa.  W większości sytuacji, wyzbyta swych korzeni,  przeważająca liczba „polskich pań” ogranicza się jedynie do bezrefleksyjnego polowania na obcokrajowców zgodnie z tresurą otrzymaną w polskojęzycznych mediach.  Po ewentualnym sukcesie wtapia się wraz z potomstwem w nową rzeczywistość i konsumuje swój „awans cywilizacyjny” bez względu na to czy jej partner jest zachodnim „nadczłowiekiem”, czy też zwykłym murzynem, Arabem, lub Turkiem. 

 
 
Typowe u słowiańskich kobiet  uwielbienie obcokrajowców, urosło w dzisiejszej rzeczywistości do monstrualnej patologii, tak że III RP stała się rajem, nie tylko dla kolonizatorów, ale również dla wszelakich nieudaczników, którzy bez najmniejszego wysiłku znajdują prawdziwe sanktuarium w naszej Ojczyźnie.  Każdy z nich bez kłopotu uzyskuje, tak zwaną polskojęzyczną kurwę-przewodniczkę, która dba o wszystkie jego potrzeby, prowadzi i tłumaczy, jeśli nie z jego ojczystego języka, to przynajmniej z angielskiego, tak że nie musi on nic wiedzieć o otaczającym go z sympatią i uwielbieniem „europejskim” społeczeństwem III RP.  Przy czym truizmem powinno być stwierdzenie, że pozbywanie się na tak masową skalę kobiet w wieku rozrodczym, przy i tak ogromnej emigracji, podcina ostatni fundament biologicznego bytu społeczeństwa. 

 
 
Społeczeństwo pozostaje równie obojętne na wszystkie inne symptomy swej postępującej coraz dynamiczniej zagłady. 

 
 
Choć od początku XXI wieku, w przestrzeni publicznej Zachodu oficjalnie funkcjonuje pojęcie „wojen hybrydowych”[i], które od 1989 roku prowadzone są z całą bezwzględnością przeciw Polsce, głównie w sferze demografii, kultury, a zwłaszcza gospodarki, przeciętny Polak nie ma o tym fakcie zielonego pojęcia. Skąd ma się o tym dowiedzieć ?  Od swych zdradzieckich „elit”?

 
 
Wielokrotnie podnosiłem problem braku autentycznych elit we współczesnej Polsce.  Problem ten jest oczywiście widoczny na całym Zachodzie.  Przedstawiciele jego zmarginalizowanych rzeczywistych elit piszą o tym bez ustanku, jak choćby minister w administracji Ronalda Reagana, dr Paul Craig Roberts[ii], a także cała plejada innych, którzy nigdy nie byli częścią establishmentu.

 
 
Ostatnio do tego grona dołączył Chris Hedges[iii], prominentny przedstawiciel rządzącego establishmentu, profesor Princeton University[iv], laureat prestiżowej nagrody Pulitzera[v], dziennikarz i publicysta.  Jako niewątpliwie inteligentna osoba, od lat krytykował zachodni system, zawsze jednak owijając sprawy w bawełnę i unikając ostrych personalnych stwierdzeń, pomny tego u kogo jest na przysłowiowym garnuszku..  Niedawno, w publikacji noszącej znamienny tytuł „Taniec śmierci”[vi], odstąpił od powyższego zwyczaju, opisując agonię Zachodniego Imperium Zła w najostrzejszych z możliwych słów.  Doszedł zapewne do wniosku, że tolerować tej sytuacji dalej nie można. Poniżej przedstawiam jeden z cytatów tej publikacji, przyrównującej obecne „elity”, do najobrzydliwszych historycznych poprzedników:
 
The graveyard of world empires—Sumerian, Egyptian, Greek, Roman, Mayan, Khmer, Ottoman and Austro-Hungarian—followed the same trajectory of moral and physical collapse. Those who rule at the end of empire are psychopaths, imbeciles, narcissists and deviants, the equivalents of the depraved Roman emperors Caligula, Nero, Tiberius and Commodus. The ecosystem that sustains the empire is degraded and exhausted. Economic growth, concentrated in the hands of corrupt elites, is dependent on a crippling debt peonage imposed on the population. The bloated ruling class of oligarchs, priests, courtiers, mandarins, eunuchs, professional warriors, financial speculators and corporate managers sucks the marrow out of society.”

 
“Cmentarzysko światowych imperiów – sumeryjskiego, egipskiego, greckiego, rzymskiego, Majów, Khmerów, otomańskiego , czy austrowęgierskiego szły identyczną trajektorią moralnego i fizycznego upadku.  Rządzący u schyłku imperium to psychopaci, imbecyle, narcyzy i zboczeńcy, odpowiedniki zdeprawowanych rzymskich cesarzy Kaliguli, Nerona, Tyberiusza, czy Kommodusa.  Ekosystem podtrzymujący imperium jest zdegradowany i wyczerpany.  Wzrost gospodarczy skoncentrowany w rękach skorumpowanych elit  zależy od miażdżącego niewolnictwa finansowego populacji. Rozdmuchana klasa rządząca oligarchów, księży, dworzan, mandarynów, eunuchów, zawodowych wojowników, finansowych spekulantów i szefów korporacji wysysa szpik kostny ze społeczeństwa.”

 
 
Artykuł kończy znamienne stwierdzenie:

 
Idiots and charlatans, the handmaidens of death, lure us into the abyss.
“Idioci i szarlatani, flirciarze śmierci, wabią nas ku przepaści.”

 
 
Truizmem jest stwierdzenie, że jakość „elit” peryferii, takich jak kolonialnej III RP, nie może być lepsza od ich pryncypałów z centrum władzy.  Trudno bowiem wyimaginować sobie sytuację   by psychopata wybrał sobie na podwładnego osobę bardziej od siebie poczytalną.
 
Tak więc nieświadome społeczeństwo III RP wiedzione jest ku zagładzie na postronku „kompetentnych” kanalii małymi pozornie nic nie znaczącymi kroczkami.
 
Przeciętny obywatel III RP nie zazna spełnienia dopóki nie wyda siostry za Niemca, lub przynajmniej Turka i nie zasiądzie za kierownicą Mercedesa.  Współpraca dzisiejszego Polaka z najeźdźcą jest maksymalna.  A można by przecież bronić się i na wzór społeczeństwa Generalnej Guberni organizować „tajne komplety” by uczyć młodzież autentycznej historii i kultury, golić prostytutkom głowy, itp..  Można by na przykładzie zaboru pruskiego organizować polskich przedsiębiorców do obrony rynku przed zachodnim (niemieckim) przemysłem, przynajmniej w niektórych sferach ekonomii.  No ale któż miałby uświadamiać i organizować społeczeństwo?  Przecież nie „elity” związane żelaznym „porozumieniem ponad podziałami” i agenturalną zależnością od imperialnego centrum?
 
No ale mamy przecież rosnący procentowo segment emerytów, którzy pamiętają czasy PRLu, funkcjonującego w większej półkolonialnej niezależności od ówczesnego okupanta..  Większość z nich bezsilna przymiera głodem na ZUS-owskich datkach, ale jest grupa której się powiodło w III RP.  Być może oni u schyłku życia zechcą coś zrobić dla Ojczyzny?  Otóż nie!  Również oni zajmują się  poszukiwaniem najodpowiedniejszego kraju do emigracji.  Mało tego!  Poszukiwanie to już  zakończyło się sukcesem!  Dobrze sytuowani polscy emeryci masowo emigrują do Portugalii, która jest tańsza od III RP i ma milszy klimat.  Zaczynają powstawać tam całe „polskie” osiedla. Tak więc, do ciągłego finansowego drenażu polskiej gospodarki przez zachodnich kolonizatorów, dołącza jeszcze strumień, który mógłby pozostać w kraju i choć trochę napędzać krajową a nie portugalską gospodarkę,
 
W tym miejscu ciśnie mi się do głowy pytanie, czy kraj, którego obywatele zajmują się głownie wyszukiwaniem najlepszego miejsca do emigracji, ma jakąkolwiek rację bytu? 
 
Przy czym większość zarobkowych emigrantów wyjeżdża z kraju tylko dlatego że inni to robią od 30 lat.  Poza wszelka dyskusją jest jakakolwiek analiza zysków i strat tego pryncypialnie ważnego kroku, w tym nie tylko ekonomicznych.
 
Na ich miejsce warszawski reżim sprowadza banderowców.  We Wrocławiu, ich polskim mateczniku,  język polski stał się już tylko jednym z wielu, obok, rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego, hiszpańskiego, itp., itp..W publicznych miejscach natknąć się już także można na reklamy w języku ukraińskim.  O angielskich nie wspominam, bo to już banalna rzeczywistość. 
 
No ale, w takim razie gdzie są ci patrioci, na których obecny reżim opiera swą władzę?  Są!  Ostrzą kosy, by pod dowództwem polskiego Napoleona, Antoniego Macierewicza, ruszyć na Moskwę i rozpętać globalną nuklearną awanturę!
 
Reasumując, III RP można przyrównać do gospodarstwa rolnego, gdzie rolnik darmo oddaje swe jałówki najbliższym sąsiadom, wpuszcza wilki do zagrody i ostrzy kosy, ale nie na żniwa, które mogłyby uchronić go od śmierci głodowej, z powodu zbliżającego się deficytu mleka i mięsa wynikłego ze wspomnianego „eksportu” jałówek, ale na wojnę z dalekim zajętym swymi problemami sąsiadem.
 
Sądzę, że każdy kto chce, sam może wyciągnąć wnioski z opisanej sytuacji. 
 
 
 

[vi]//www.truthdig.com/report/item/the_dance_of_death_20170312 

KOMENTARZE

 • *5
  Bardzo dobry post. Dorzucę do tego materiał z YT. Zapominamy że problem patriotyzmu i wartości zaczyna się w rodzinie gdzie kosmopolityzm którego naturalną częścią jest kobieta, przechodzi z matki na dzieci a z dzieci (córki i synów) na następne pokolenia. Ten właśnie niesterowany proces
  powoduje degradację każdego Narodu. Temat bardzo poważny ale jakże zaniedbywany.
  Tak właśnie łańcuszek się zamyka i Polska schodzi na psy.

  https://www.youtube.com/watch?v=UxpVwBzFAkw
 • 5*
  .
  nie bywam w Kraju, ale opisana rzeczywistość wyczuwalna jest znakomicie na odległość!

  bardzo źle się to wszystko skończy! ... jak w "Czicielu Potęgi"... być może, kto przeżyje marny koniec - wreszcie się opamięta...

  P.S. we Włoszech społeczeństwo też zgniło, ale nie do tego stopnia... dobrobyt i zmiany nadchodziły od 1945 roku, więc o wiele wolniej niż w Polsce, co sprawiło, że przysłowiowe dupy nie gorzały od miesiąca tak gwałtownie jak u nas..

  co jeszcze ważniejsze, na włoskie społeczeństwo nie kładą swych łapsk obce agentury...
 • Autor
  Nie generalizujmy. Ja znam wiele młodych Polek, które zmuszone były wyjechać na Zachód i żadna z nich nie wyszła za obcokrajowca. Znam tez wprawdzie sytuację córki znajomej z pracy, która wyszła za Araba , przeszła na islam, ma 5 dzieci i do matki przyjeżdża w czarnej płachcie. Ale ona wyjechała jeszcze przed tym wyjazdowym boomem. Opisana sytuacja świadczy o wyjątkowym prymitywiżmie tej pary. Jak głosi porzekadło każda potwora znajdzie swego amatora. W Anglii, Niemczech, we Francji hmm swobodne zachowania młodych kobiet wcale nie są w gorszym, niż w Polsce stanie. Tylko że tam nie nazywa sie to kurestwem. Nie to bym broniła takich zachowań ale obiektywnie należałoby stwierdzić, że kurestwo jest w całej Europie, w Polsce generalnie nadeszło z poślizgiem -tradycyjnie wzorce bierzemy z Zachodu, a że edukacja i moralność są na dennym poziomie, to mamy to, co mamy. Ostatnio lokalna gazeta opisywała przypadek nietrafionego, mieszanego małżeństwa. Spośród mnóstwa komentarzy nie znalazł się żaden, któryby wyrażał aprobatę dla takich związków.
 • Autor
  Znam sytuacje w wielu krajach i "polskiej" emigracji.Osobiscie nazywam ich neofici ,czyli sa bardziej angielscy od Anglikow czy niemieccy od Niemcow.
  Cecha charakterystyczna jest nie uzywanie jezyka ojczystego w stosunku do swych dzieci i skrajny anty-polonizm(wielu Polakow sie na nich nacina ale takze srodowiska polonijne,w ktorych niekiedy biora aktywny udzial)
  Ciekawi mnie jakim osobnikiem jest pan Opara bo np. w Kanadzie tych "Amerykanow"sporo .
 • @Autor
  Szanowny Autor dołącza do licznego grona ludzi obrażonych na Polaków. Że nie patriotyczni, że pazerni, że innych Polaków mają za nic.
  A przyczyną jest zaobserwowany fakt, że kobieta mówiąca po polsku za mało entuzjastycznie powiedziała "dziękuję".

  Czy szanowny Autor zauważa, że sam jako alternatywę proponuje innym Polakom jedynie nurzanie się we własnych fobiach?
 • @ireneusz 22:16:41
  .
  Niema winy Polek, że się tak zachowują. To konstytucja w Polsce daje im radykalnie ograniczony płaski świat, w którym zniesiono tylko inkwizycję.

  Jestem przekonany, że nowa konstytucja umożliwi Polkom przestrzenny czterowymiarowy świat:)
  https://www.youtube.com/watch?v=iUDiWfo3DNM
 • Przyczyna i skutek.
  Mam znajomą, która postanowiła sprawdzić się w zawodzie na zachodzie, praca prawie jak każda inna, mało ważne, ważniejszy był jej szok na ceny w tamtejszych marketach i porównanie ich z naszymi cenami w ichnych marketach tutaj.
  Powiedziała mi po babsku, "to niesprawiedliwe", że ktoś za ichną pensję może kupić 4 razy więcej produktów niż w Polsce, czy my gorzej i mniej wydajniej pracujemy, strasznie rozgoryczona jest kobieta i nie jestem w stanie jej wytłumaczyć dlaczego jesteśmy pariasami, chociaż ja wiem dlaczego, ale zaraz wyskoczą mi tu tzw. ekonomiści od wydajności i lichwa finansów globalnych.
  Czy nie chciałby pan za swoją pensję żyć jak ci na zachodzie, patriotyzm w życiowych sprawach egzystencjalnych zawija się w bułkę na podróż i zapieprza, aby tu żyć w miarę godnie, nie łączmy tych dwóch wartości.
 • @provincjał 09:55:22
  Nai zachodzie nie ma tak przerośniętych parlamentów czy innych urzędasów przeżerających podatki. W Polsce prezydent ostatnio dał ok.500 tys. premii swoim urzędnikom, premier daje co miesiąc mimo, że ich pensje należą do najwyższych, nie wspominając o gażach prezesów spółek, rad nadzorczych itp. Za PO było prawdopodobnie jeszcze gorzej tylko merdia milczały.
  Wczoraj w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja występował premier Morawiecki, który stwierdził, że nie dogonimy krajów wysoko rozwiniętych, zatem musimy im pokazać co innego: WARTOŚCI.
  Sami zgarniają kasę a ludowi proponują chleb ze smalcem i cebulą oraz wartości. Tym ludziom już się poprzewracało pod beretami. Skoro wleżli do Uni, to powinni robić wszystko, aby zapewnić obywatelom porównywalne warunki życia. Stosują unijne zasady w każdej dziedzinie, prócz wynagrodzeń, emerytur, zasiłków, jednocześnie rozdają pomoce a to Ukrainie, a to krajom uchodżców, a to unii. Nam mydlą oczy.
 • @programista 09:02:05
  „A przyczyną jest zaobserwowany fakt, że kobieta mówiąca po polsku za mało entuzjastycznie powiedziała "dziękuję"."


  Szanowny Programista, ze swym talentem do pokrętnej interpretacji faktów, powinien jak najszybciej dołączyć do grona prawdomównych elit.  "Czy szanowny Autor zauważa, że sam jako alternatywę proponuje innym Polakom jedynie nurzanie się we własnych fobiach?"

  Ja nic nie proponuję tylko opisuję rzeczywistość. Jeśli szanowny programista wraz z pozostałymi „oświeconymi” obywatelami wybierze mnie na prezydenta, to wtedy coś zaproponuję, a na razie mogę jedynie obserwować i oceniać.
 • @ireneusz 22:16:41
  „Patriotyzm to zidiocenie, sami bądźcie sobie patriotami, ja ten kraj pier.... .”


  Patriotyzm to dbanie o własne dobro, dlatego użyłem w artykule porównania do gospodarstwa, by przybliżyć ten koncept mniej inteligentnym. Zidioceniem jest natomiast porzucanie swej własności dla kariery śmiecia, popychadła, czy prostytutki. Tak sugeruje prosta logika. Niestety większość mieszkańców tej nieszczęsnej krainy jest „logiczna inaczej”.
 • @dr nowopolski 17:13:38
  A na Portugalię to masz pan jakieś namiary, panie Nowopolski? Gdzie tam trzeba się najlepiej osiedlić, że by rodaków było wielu w pobliżu?

  Maluczko a nowi emeryci przybędą, po odsłużonej sumiennie służbie pogranicznej.
 • @Pan podporucznik 18:59:30
  No proszę, a mieliście poruczniku zabierać się ze swymi chłopakami za porządkowanie Ojczyzny? Niedobrze!
 • Kobiety to dzieci, wyrosniete dzieci, nie kierujace sie rozumem tylko emocjami.
  W naturze samica zawsze na najwiekszego, najpiekniejszego samca leci.Udaje milosc do niego jak jest potrzebny do zaplodnienia.Pozniej otacza swa miloscia dzieci, wnuki, a samiec jest tylko potrzebny gdy przynosi strawe do domu.Juz samca nie kocha.Zaczyna ja nawet denerwowac swa obecnoscia.Szatanskim pomyslem byla emancypacja kobiet, feminism, nie ma czegos takiego w naturze.W naturze jest podzial funkcji. Kobieta zupelnie do meskich zawodow sie nie nadaje jak mezczyzna do rodzenia. Ilez to absurdalnych sytuacji widzialem gdy kobiety staraly sie pracowac jako inzynierowie. Moj syn jest analitykiem zatrudnienia w Air Force.Jego praca polega na przewidzeniu ilu pracownikow, jak wyszkolonych, jak wyksztalconych, jakiej rangi, bedzie potrzeba do obslugi projektu X bedacego w stanie projektowania.Ostatnio zaczely pracowac w tym dziale kobiety, nie dosc tego, kobieta zostala kierownikiem dzialu.Praca stanela w miejscu, dzial przestal produkowac.Abstrakcyjne myslenie, planowanie, zdrowy rozsadek, zdecydowanie, zostal zastapiony emocjami, drobnostkami, plotkami, niepewnoscia, niezdolnoscia do podjecia decyzji.
 • @ireneusz 23:04:51
  Pan kieliszek ma całkowitą rację. Nasz babiniec na jednostce też jest trzymany ze względów politycznej poprawności, czyli ze strachu. Jak do tej pory, podchorążówny z codziennych marszobiegów są zwolnione bezterminowo, jakoś dziewuchy nie radzą sobie z czterdziestoma kilogramami na plerach.

  I bardzo żrą się między sobą, pindy, o wszystko. No ale dynamika grupy nam się polepszyła, dziewuchy wobec nas nadzwyczaj miłe i uprzejme, oficerom zwłaszcza nadskakują. Na prysznicach często ceratowej zasłonki nie zapuszczają, jest na czem oko zawiesić.

  Ale jako cywil to nie lubiałbym, żeby dziwucha mnie broniła. Normalny facet to się brzydzi, by wykorzystywać dziewony do celów obronnych. Do innych to i owszem. Któż to widział, żeby baba za faceta w walce polec miała. Toć to sama antyteza tego, czego nas w szkołach nauczano, że mianowicie my o kobitki i dziatwę naszą walczymy. A nie, kurna, odwrotnie. Tak więc babki w natowskiej armii są potrzebne jedynie ze względów atmosferyczno-rozrywkowych.
 • @ireneusz 23:04:51
  Jestes teczowy?
 • @staszek kieliszek 22:56:39 @Pan podporucznik 23:39:52
  Dokładnie tak!
 • Zgadzam się z generalną oceną elit, z oceną społeczeństwa już nie
  Każde społeczeństwo zachowa się podobnie w zbliżonych warunkach bytowych. Żeby świadomie wpływać na to zachowanie niezbędna jest edukacja tę świadomość kształtująca. Społeczeństwo polskie (inne także) tej możliwości jest całkowicie pozbawione - nie mamy wpływu ani na oświatę, ani na media.

  Polki, które wchodzą w związki z obcokrajowcami, zachowują się zgodnie z naturalnym instynktem przetrwania. W świecie ssaków naturalnym zjawiskiem jest, że samica wybiera lub ulega zalotom, najsilniejszego samca. Nie pokonamy naturalnego ludzkiego instynktu przy pomocy zdegradowanej świadomości.

  Porównanie zachowania Polaków okresu okupacji do Polaków żyjących współcześnie pomija istotny szczegół. W latach wojny wróg był widoczny. Dzisiaj jest ukryty, przystrojony w piórka dobrodzieja dbającego o wolność, o prawa człowieka i demokrację, a moralny przewodnik - żydo-ktaolicki Kościół - nakazuje wrogów miłować, grzechem nazywając naturalny instynkt i prawo do obrony.
  Pozbawienie narodu mediów i oświaty uniemożliwia kształtowanie politycznej, narodowej świadomości. Tak właśnie wprowadzono naród na drogę zagłady - na drogę samozagłady.
 • @Rzeczpospolita 09:56:24
  Dokładnie tak!

  Trudno o lepszą krótką syntezę obecnej sytuacji. Podpisuję się pod tym oboma rękoma i gratuluję dotknięcia sedna sprawy.
 • @Rzeczpospolita 09:56:24
  .
  Wreszcie głos rozsądku.
  Ocena ludzi niewolonych, lub torturowanych zawsze będzie negatywna.

  Zgoda, warunki bytowe zapisane w konstytucji robią lud wolny, albo podporządkowany dyktaturze partyjnej. Każda narodowość w tak ograniczonych warunkach, będzie cienko śpiewała.

  Dziś wrogiem Polaków jest jawne wykluczenie głosu przedstawicieli narodu z "systemu równowagi demokratycznej władzy", czyli IV władzy.
  Bez prawdziwej równowagi systemu demokracji zginiemy.

  Dalej prawdę Pan napisał.

  "Pozbawienie narodu mediów i oświaty uniemożliwia kształtowanie politycznej, narodowej świadomości. Tak właśnie wprowadzono naród na drogę zagłady - na drogę samozagłady."
 • Czy dr nowopolski jest Polakiem?
  Bo jeśli Polki są kurwami, to Polacy są skurwysynami. Kto pana wydał na świat, panie nowopolski?

  Wyjechał pan na zachód, żona znalazła innego, a teraz pan wiesza psy na wszystkich Polkach?
  Umówmy się, nie wszyscy Polacy są uosobieniem dobroci i kultury osobistej, co widać na pańskim przykładzie, a Polki są ładnymi kobietami, mają wzięcie i wybierają kogo chcą. Dlaczego tak robią, napisał pan Rzeczpospolita, na dodatek propaganda o równości kultur i cywilizacji nie zawsze sprzyja rozważnym wyborom partnerów. Może by tak o tym porozmawiać, zamiast notorycznie wieszać psy na Polkach na swoim blogu, panie nowopolski?
 • @goodness 11:44:49
  .
  Dodam.
  Bez "prawdziwego systemu równowagi demokratycznej władzy" zginiemy w stercie wojenek partyjnych.

  Dlatego, dużymi literami w jednym art. konstytucji musi być zapisany prawdziwy system demokracji o zrównoważonym podziale czwór-władzy:

  1. Najwyższa Władza - (Przedstawiciele ludu polskiego)
  2. Władza Ustawodawcza
  3. Władza Wykonawcza
  4. Władza Sądownicza.
 • @Lotna 15:12:50
  Proponowałbym komentować bez osobistych wycieczek, tym bardziej nie opartych na jakichkolwiek podstawach.

  Niestety ludzie zwykle najbardziej obrażają się za prawdę, która ich dotyczy. Stąd ta bezmyślna wściekłość. Jeśli ktoś ma ochotę nazwać polskich mężczyzn "rogaczami", to ja się nie obruszę, bo nim po prostu nie jestem. Tak funkcjonują proste mechanizmy psychologii, więc proponuję nie demaskować się swym emocjonalnym zachowaniem.

  Serdecznie pozdrawiam,
 • @goodness 15:20:11
  W konstytucji można napisać wszystko i to nic nie zmieni, dopóki będzie tzw. "demokracją" manipulował żyd.

  Taka jest smutna prawda.
 • Modus operandi
  Moją zasadą jest pisanie PRAWDY, tak jak ją widzę.

  Innymi słowy dawania świadectwa prawdzie i nie zamierzam tego zmieniać. Jeśli komuś to nie odpowiada, to nie ma przymusu czytania moich artykułów. A czy (niestety) mam rację, czy też nie, zapewne dowiemy się już bardzo niedługo na SĄDZIE BOŻYM, bo jeśli sprawy będą się posuwać na świecie tak jak obecnie, to niewiele (niestety) nam wszystkim czasu pozostało! Warto o tym pamiętać!
 • @dr nowopolski 16:19:35
  Bez wycieczek osobistych? Nazywasz Polki kurwami! Czy to nie jest osobista wycieczka na polskim forum?

  Wieszasz psy na Polkach zagranicą od dawna, to nie jest żadna nowa jakość. Sam fakt, że nikt z Polaków na forum nie czuje się dotknięty, "najlepiej" świadczy o polskich mężczyznach; niestety, ale trzeba troszeczkę więcej sobą reprezentować niż władanie językiem polskim, aby przyciągnąć partnerkę, a z pewnością nazywanie wszystkich Polek kurwami tylko dlatego, że nie poślubiły Polaków, z pewnością temu nie sprzyja.

  Biadolenie na temat braku polskich elit i zamieraniu tradycji jest czczą gadaniną, jeśli się samemu nie dąży do ulepszenia samego siebie, a na dodatek wygłasza tezy będące w największej sprzeczności do polskiej tradycji, jakim jest szacunek dla kobiet. Niektóre feministki twierdzą, że każde małżeństwo jest formą prostytucji. Według doktora formą prostutucji jest małżeństwo Polki z nie- Polakiem. Jak widać, nie tylko kobiety ulegają zachodnim wpływom.

  Zawsze twierdziłam, że równouprawnienie w rozumieniu zachodu, walka z uprzywilejowaniem mężczyzn w stosunkach damsko- męskich, żywcem przeniesiona z zachodu na grunt polski jest kompletnym bezsensem, bo Polki zawsze były otoczone szacunkiem, o ile nie czcią i miały pozycję w domu i w przestrzeni społecznej o jakiej kobietom na zachodzie się nigdy nie śniło. Niestety, jeśli Polacy zmienią swój stosunek do kobiet na modlę zachodnią ta cała walka płci nabierze sensu. A szkoda.

  To świetnie, że dr nowopolski nie jest rogaczem, ale nie o to pytałam. Pytałam, czy dr nowopolski jest Polakiem. ? Mając w pogardzie połowę polskiej populacji?

  A tak przy okazji, niech się dr nowopolski i inni zastanowią, ile Polek nie wraca do kraju z ich mężami i dziećmi tylko dlatego, że ich mężowie nie są Polakami, a one nie chcą narażać siebie i swoich rodzin na takie prostackie i zaściankowe komentarze w stylu dr nowopolskiego, na których wszyscy tracą, łącznie z dziećmi, które genetycznie są Polakami w 50%.

  Pozdrawiam równie serdecznie.
 • @Lotna 15:12:50
  "Bo jeśli Polki są kurwami..."
  Pani za bardzo wzięła sobie to do serca. Równie dobrze można się zapytać czy Solidarnościowcy są zdrajcami? Problem nie polega na tym czy "któraś się puszcza". Natura stworzyła obie płcie na sposób różny
  dla których to priorytety są zgoła inne. Proszę dokładnie przesłuchać filmik z YT.
  Na przykładzie z własnej rodziny podam sytuację gdzie ja jako facet wręcz nalegałem na moich synów aby ożenili się z Polkami ponieważ tylko w ten sposób przedłużą gałąź mojej rodziny (ponad 800 lat historii). Jestem ożeniony z osobą także z dawniej znanej rodziny ale na moje nieszczęście żona jest "typową kobietą" i kosmopolitką. Mieszkając w Polsce trzymałem ją z poglądami "krótko" więc nie było problemów. Wyjechawszy do USA broblemy mentalności kobiecej jak powódź na wiosnę z całym impetem wytrysły.
  Nie będę wyjaśniał i opisywał ale to przez nią mimo moich namów i starań
  obaj najstarsi synowie ożenili się z kobietami kulturowo i etnicznie nie związanymi nawet z Europą. Dla małżonki była to wspaniała i ekscytująca egzotyczna sprawa więc wręcz nalegała na synów i bez nawet ich zgody zapraszała jeszcze wtedy te panienki do domu aby usidliły moich synów.
  Nie powiem, urody i intelektu żadnej nie brakuje. Wykształcone, zgrabne i urodziwe kobiety. Tylko że dla mnie jako faceta polski ród po mojej gałęzi i polskość mojej rodziny na moich synach wymiera. Z wnuków nie będzie już prawdziwej krwi Polaków ani nie będą się Polską za nic interesować. Polek przy moich synach było w bród jednak żonie to nie pasowało bo
  to nie nowocześnie ani nie egzotyczne. W taki to sposób niemyśląca kobieta i matka rozbija narodowe tradycje własnej rodziny i Narodu z którego pochodzi. Czy teraz Pani rozumie że nie tylko o "dupę Maryni" chodzi chociaż i z tym u Polek jest olbrzymi problem? Proszę pamiętać
  że Matka ma większą moc oddziaływania na swoje dzieci aniżeli ojciec.
 • @dr nowopolski 16:22:19
  Skoro jest błąd w konstytucji, to zgodnie ze złym prawem musimy zginąć.

  Tylko prawda może zmienić, wyrok śmierci wpisany na Polaków do polskiej konstytucji.
  Dziwnie obojętne są panu przysięgi składane na ułomną konstytucję przez: wojsko, generałów, prezydentów, ministrów, senatorów, posłów, sędziów, prokuratorów, wysokich urzędników, osoby zaufania publicznego?

  Dopóki, będzie tzw. Demokracja z błędem równowagi śmiało może każdy powiedzieć, że nie tyko żydzi manipulują, lecz wszystkie narody świata:))

  Bez, równowagi obowiązuje zakaz jazdy po drogach publicznych. A konstytucję promującą ułomną nierównowagę, nie chcę wierzyć, aby Pan taką popierał.
 • @Stara Baba 19:03:47
  Jak kobiety biora sie do rzadzenia to sa tego oplakane skutki.Moj dziadek stracil wielki majatek ziemski na Podolu po ostatniej wojnie.Dziadek byl inzynierem rolnikiem po uniwersytecie berlinskim wiec wiedzial co robi,oprucz uprawy roli i hodowli bydla mial gorzelnie i mleczarnie.Po wojnie gdy zostal goly przeniosl sie do majatku po rodzicach swej zony w woj rzeszowskim.W palacyku nieszkaly wiec 3 siostry ( 2 wdowy, ktore stracily mezow w czasie wojny i dziadek zona).Byly setki ha pola, mlyn parowy, stawy rybne.3 siostry postanowily wszystkim rzadzic a dziadek zostal uznany za przyglupa i odsuniety od podejmowania jakichkolwiek decyzji. Dziadek wiec zaczal pracowac w gimnazjum gdzie uczyl fizyki i chemii.W latach 80 tych umarla ostatnia z siostr.Z majatku pozostal zrujnowany palacyk i kilka zabytkowych drzew.Ziemia, stawy, mlyn, zostaly sprzedane juz dawno, kawalek po kawalku, tak funkcjonowaly rzady kobiece.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031